sharpandwolf.be beschouwt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens van zeer groot belang. Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen wij u hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen

Welke gegevens verwerken wij?

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het invullen van contactformulieren op de website (bvb. voornaam, naam, emailadres,…) en eventuele zoekopdrachten. Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …). Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij, o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken opslaan. U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van de privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

Doel van het verwerken van deze gegevens.

Wij verzamelen deze gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij:

  • met uw zoektocht naar een geschikte eigendom;
  • u in contact te brengen met potentiële kopers/huurders;
  • om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s, …
  • om onze website verder te optimaliseren.

Bescherming van uw gegevens.

sharpandwolf.be is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst. U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht deze gegevens te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een gedateerde en ondertekende brief aan Immobilière Sharp&Wolf, Zeedijk-Albertstrand 513 te 8300 Knokke-Heist dan wel via een e-mail mail@sharpandwolf.be contact opnemen.

Gratis schatting